Våra tjänster för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet

Behandling · Coachning · Handledning · Utbildning · Organisation och Ledarskap
 

BEHANDLING

Vi erbjuder terapi för individ, par och grupp, för vuxna och för ungdomar från 12 års ålder.

Både privat och i arbetet händer det att vi får problem som påverkar oss och hur vi lever våra liv. Ibland är det svåra problem som påverkar vår hälsa på olika sätt.
Ibland är det bara svårt att få ihop sin vardag – hur man än anstränger sig får man inte livet att fungera som man vill. I båda fallen kan man behöva hjälp.
    KBT är en målinriktad och effektiv terapiform som ger mycket bra resultat

vid behandling av många olikaslags tillstånd och problem.
    Om du till exempel lider av stress- eller utmattningsproblem, depression, oro eller ångesttillstånd, social fobi eller andra fobier är KBT bevisat effektivt.
    Målet med terapin är att du ska få en fungerande vardag, både privat och i arbetet.
 

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

COACHNING

Här får du tid att lyfta olika frågor och aktuella problem tillsammans med en erfaren KBT-coach. Du kan i lugn och ro diskutera sådant du tänker och funderar på och får hjälp att på ett strukturerat sätt analysera ditt liv och din vardag. 
    I samtalen med din coach får du hjälp med att se saker ur ett annat perspektiv, tänka nytt och fatta beslut om vad du vill förändra i ditt liv – både privat

och i arbetet. 
    Din coach hjälper dig också att hålla fokus och genomföra förändringar och se till att de blir varaktiga.
    Med coachning kan du utveckla ditt ledarskap och på så sätt bli en tydligare och bättre ledare.


Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning för enskilda och grupper inom såväl privata som offentliga verksamheter

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

UTBILDNING

Vi har stor erfarenhet av att utbilda både personal, ledare och chefer inom såväl privat som offentlig verksamhet. Det kan gälla utbildningar på en eller flera halvdagar till insatser som sträcker sig över något år.
    Vi kan erbjuda helhetslösningar där vi anpassar utbildningar helt utifrån dina behov och önskemål, ordnar lokaler och håller i allt praktisk runt utbildningen.

Kontakta oss om du vill veta mer eller har idéer eller kanske bara tankar när det gällerutbildning för din verksamhet . Tillsammans kan vi titta på dina behov och när vi vet hur de ser ut kan vi sedan ta fram förslag på en utvecklande och kompetenshöjande utbildning som svarar mot just dina behov.


Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

ORGANISATION OCH LEDARSKAP
 

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.