Familjerådgivning

KBT i Halland är privat utförare av familjerådgivning för Varbergs kommun.
    Tjänsten är helt anonym och kostar 215 kr per samtal. För att boka behöver du/ni en kontaktkod som hämtas via kommunens hemsida eller via kontaktcenter på telefon 0340-883 61.
    Se mer information på Varbergs kommuns hemsida under rubriken "Barn, ungdom och familj".

För information och bokning av tid kontakta Catarina Vallin, leg psykoterapeut vid KBT i Halland.
    Mobil 070-869 71 71
    E-mail info@catarinavallin.se