Det är vi som är KBT i Halland

Vi är alla erfarna KBT-terapeuter, ett lyhört, kompetent och uppdaterat team

KBT i Halland är Hallands största privata psyko-terapimottagning inom kognitiv beteendeterapi och består av sju fristående partners, alla utbildade i KBT.
 

Vi är en stark och lösningsorienterad samarbets-partner och våra olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ger en stor bredd i de tjänster vi kan erbjuda.

Erik Elengård

KBT-Praktik Erik Elengård AB

Leg psykoterapeut auktoriserad med KBT-inriktning

Telefon 070-639 97 03
Mail kbt.elengard@gmail.com

Jenny Juneklint

Process: kommunikation + utveckling

Dipl marknadsekonom, DIHM
Samtalsterapeut, grundutbildad med KBT-inriktning
Dipl mindfulnessinstruktör – MFC


Telefon 070-584 84 77
Mail jenny.juneklint@telia.com

Sara Skillbäck Möller
FÖRÄLDRALEDIG 
Skillbäck Möller psykologtjänst AB

Leg psykolog

Telefon 070-881 63 22
Mail saraskillback@gmail.com
 

Catarina Vallin

Cava Psykoterapi

Leg psykoterapeut auktoriserad med KBT-inriktning
Familjerådgivare
Socialpedagog


Telefon 070-869 71 71
Mail info@catarinavallin.se

Lars Wall

Lars Wall AB

Leg sjuksköterska spec. psykiatri
Lärare i hälso- och sjukvård
Leg psykoterapeut auktoriserad med KBT-inriktning


Telefon 073-158 01 95
Mail larswallab@gmail.com

 

Kristina Widmark

Axelot AB

Leg sjukgymnast
Leg psykoterapeut auktoriserad med KBT-inriktning
Handledare och lärare i KBT


Telefon 070-815 97 36
Mail kristina.widmark@telia.com

Johan Möller

Impligo AB

Leg psykolog
STP i Organisation och Ledarskap


Telefon 070-245 90 37
Mail johan@impligo.se

 

Hanna Sundquist 
VIKARIERANDE


Leg psykolog


Telefon 0738-11 47 72
Mail hanna@psykologsundquist.se