Våra tjänster för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet

Behandling · Coachning · Handledning · Utbildning · Organisation och Ledarskap
 

BEHANDLING

Vi erbjuder terapi för individ, par och grupp, för vuxna och för ungdomar från 18 års ålder.

Både privat och i arbetet händer det att vi får problem som påverkar oss och hur vi lever våra liv. Ibland är det svåra problem som påverkar vår hälsa på olika sätt.
Ibland är det bara svårt att få ihop sin vardag – hur man än anstränger sig får man inte livet att fungera som man vill. I båda fallen kan man behöva hjälp.
    KBT är en målinriktad och effektiv terapiform.

Om du till exempel lider av stress- eller utmattningsproblem, depression, ångesttillstånd så som oro, social fobi eller andra fobier är KBT hjälpsamt.
    Målet med terapin är att du ska få en fungerande vardag, både privat och i arbetet.
 

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

COACHNING

Här får du tid att lyfta olika frågor och aktuella problem tillsammans med en erfaren KBT-terapeut. Du kan i lugn och ro diskutera sådant du tänker och funderar på och får hjälp att på ett strukturerat sätt analysera ditt liv och din vardag. 
    I samtalen med din terapeut får du hjälp med att se saker ur ett annat perspektiv, tänka nytt och fatta beslut om vad du vill förändra i ditt liv – både privat

och i arbetet. 
    Din terapeut hjälper dig också att hålla fokus och genomföra förändringar och se till att de blir varaktiga.
    Med coachning kan du utveckla ditt ledarskap och på så sätt bli en tydligare och bättre ledare.


Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

HANDLEDNING


Vi erbjuder handledning för både privata och offentliga verksamheter.

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

UTBILDNING

Vi har stor erfarenhet av att utbilda både personal, ledare och chefer inom både privat och offentlig verksamhet.

Vi erbjuder såväl kortare som längre utbildningsinsatser.

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig

ORGANISATION OCH LEDARSKAP


Vi kan hjälpa till med processledning vid verksamhetsutveckling.

Hör av dig till oss så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.